اخبار و اطلاعیه های امور مالی

اعلام شماره حساب واریز حقوق و مزایا

توجه:*****    اعلام شماره حساب واریز حقوق و مزایا

ادامه مطلب...

جذب 100 درصد اوراق خزانه اسلامی سخا 1 در دانشگاه گناباد

جذب 100 درصد اوراق خزانه اسلامی سخا 1 در دانشگاه گناباد
به گزارش مدیریت امور مالی دانشگاه با توجه به اختصاص اعتبارات ملی این دانشگاه در قالب اوراق خزانه اسلامی (سخا یک ) دانشگاه ،با توجه به پیگیری های فراوان نسبت به جذب 100 درصد اوراق مذکور اقدام نموده است، لازم به ذکر است، دانشگاه علوم پزشکی گناباد جزء هفت دانشگاه برتر در جذب اوراق مذکور در سطح کشور بوده است .

جلسه توجیهی نرم افزار امور شهریه دانشجویان

untitledجلسه توجیهی نرم افزار امور شهریه دانشجویان

ادامه مطلب...

برگزاری جلسه امین اموال دانشگاه

برگزاری جلسه امین اموال دانشگاه

دراین جلسه مورخ 29/9/95 که در دفتر مدیر مالی دانشگاه برگزار گردید به بررسی مشکلات حوزه اموال و راههای اصلاح فرآیندهای موجود پرداخته شد، به گزارش مدیر مالی دانشگاه در ابتدای جلسه ضرورت اصلاح بخشی از فرآیند های موجود مورد بررسی و امنای اموال دانشگاه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند، همچنین مقرر گردید هدف گذاری های انجام شده در طی یک سال آینده بر اساس ایجاد پلاکهای مغناطیسی جهت اموال بابت رصد به موقع انجام پذیرد، سپس آقای معلمی به تشریح سامانه سادا پرداخت و ضرورت تسریع در تکمیل سامانه مذکور برای امنای اموال تبیین گردید.