بخشنامه هاي مديريت نيروي انساني

 

جهت ذخیره فایل ها بر روی عنوان بخشنامه يا دستورالعمل راست کلیک کرده و گزینه Save Target As را بزنید.

عنوان
دانلود فایل


 
 
 
 
 قانون برنامه ششم
راهنماي تکمیل وارسال فرم 26
(مشخصات برنامه آموزشی مستخدمین دولت)
تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي كاركنان شاغل در مشاغل حاكميتي
ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه هاي جدول حق شغل
امكان انتقال كاركنان داراي تعهدات خاص در كلان شهرها
آيين نامه اجرايي بند "ج" و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري
قانون تفسير جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تامين اجتماعي اصلاحي مصوب 1379
بخشنامه موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري
بخشنامه تعريف مشاغل تخصصي موضوع بند (5) ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري
آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي
آيين نامه اداري و استخدامي كارمندان غير هيات علمي
دستورالعمل نحوه تعيين حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مديريت و سرپرستي، فوق العاده ايثارگري، فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته، فوق العاده بدي آب و هوا و فوق العاده جذب
تصويب نامه در خصوص ضريب حقوق سال 1391
آيين نامه اجرايي ماده(20)قانون مديريت خدمات كشوري
آيين نامه اجرايي قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت
آيين نامه دوركاري(كار در خانه)
فرم ارزشيابي كارشناسان
فرم ارزشيابي كاركنان
فرم ضوابط تمديد قرارداد استخدام پيماني
لیست نهایی مشاغل عمومی و رسته بهداشتی و درمانی
بخشنامه دوره های آموزشی کارکنان