صفحه اصلی دفتر آموزش مداوم


 
 
به دفتر آموزش مداوم CME خوش آمديد

اطلاعات تماس:
براي ارتباط با معاونت مي توانيد از طريق فرم تماس (كليك كنيد...) و يا آدرس و تلفن زير مكاتبه نمائيد:
خراسان رضوي، گناباد، حاشيه جاده آسيايي، معاونت آموزشی، دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي گناباد
شماره تلفن: 05157223884