توصيه هاي مركز مشاوره

راهنمای انتخاب رنگ لباس محل کار

راهنمای انتخاب رنگ لباس محل کار

0

لباس، به انسان شخصیت می‌دهد. ممکن است در نگاه اول این مسئله بنظر سطحی و مسخره برسد، اما همواره این واقعیت مطرح بوده که مردم، در مورد ما با توجه به لباس و پوششمان قضاوت می‌کنند.
این موضوع در مورد روابط کاری هم مانند زندگی خصوصی، اهمیت دارد. برخی ادارات و شرکتها در این خصوص قوانین معینی دارند که چه لباسی باید بپوشید و یا چه چیزی نباید بپوشید، و بعضی هم چندان سختگیر نیستند.

ادامه مطلب...

پنـج روش بـرای «نـه» گفتـن

image 13950906644559 پنـج روش بـرای «نـه» گفتـن
آیا شما هم با نه گفتن مشکل دارید؟ این روزها با وجود گرفتاری‌های کاری، خانوادگی و هزاران کار روزمره، یافتن وقت آزاد به سختی حاصل می‌شود. اگر شما هم فکر می‌کنید که وقت آزادتان را با تعهداتی که تمایلی به انجام آن ندارید، از دست می‌دهید؛ بد نیست «نه» گفتن را با در نظر گرفتن نکات زیر تمرین کنید:

ادامه مطلب...

حلول ماه مهر

حلول ماه مهر، ماه بهار دانش و مهرورزی بر تمامی دانشگاهیان و دانشجویان
به ویژه
دانشجویان جدیدالورود گرامی باد.
به حریم دانش اندوزی و مهروزی،
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 خوش آمدید.
اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی