معرفی مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشگاه علوم پزشكي گناباد
نام و نام خانوادگی: دکتر حسین عجم Ajam
سمت : مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
مرتبه: دکترای تخصصی(PHD)سالمندشناسی
رزومه:برای دانلود کلیک کنید...
      contact
پست الكترونيكي: 
آدرس: خراسان رضوي - گناباد، حاشيه جاده آسيايي، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكي گناباد
تلفن:   05157226402 - داخلی121
فكس: 05157253814