دبیرخانه شورای آموزش و نقل و انتقالات

شرایط نقل و انتقالات دانشجویی

ا011 copy
لف) انتقال دائم:
دانشجو پس از گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی (به استثنای دانشجویان رشته پزشکی که حداقل باید دو نیمسال گذرانده باشند) ابتدا تقاضاي انتقال خود را به دانشكده مي دهد درصورت موافقت شوراي آموزش دانشكده ، فرمهاي انتقال درشوراي آموزشي دانشگاه مطرح ودرصورت موافقت فرم انتقال به دانشجو تحويل تا تكميل نمود و سپس توسط دانشگاه به مقصد ارسال مي شود و در صورت نياز به ارائه مدارك دانشجو مستقيما"مدارك را به دانشگاه مقصد تحويل مي دهد . درصورت موافقت دانشگاه مقصد دانشجو درمدت تحصيل فقط براي يكبارانتقال خواهد شد. انتقال ازدوره هاي شبانه به روزانه ، ازدانشگاه پيام نور به دانشگاهها حضوري (اعم ازروزانه وشبانه ) و از دانشگاههاي غيردولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع ظاست ولي انتقال به عكس آن با موافقت مبدا ومقصد بلامانع است.

 

ادامه مطلب...

دبیرخانه شورای آموزش و نقل و انتقالات

 مسئول : علی پور فاطمی

شرح وظایف :

1- صدور معرفی به استاد برای دانشجویان متقاضی
2- هماهنگي جهت تشکیل شورای نقل و انتقالات ، تهيه صورتجلسه و پيگيري مصوبات
3- هماهنگي جهت تشكيل شورای آموزشی ، تهيه صورتجلسه و پيگيري مصوبات
4- صدور گواهی اشتغال به تحصیل با توجه به درخواست دانشجویان
5- انجام امور مربوط به متقاضيان مهماني، انتقالي، جابجايي و تغيير رشته
6- پيگيري امور مربوط به دانشجویان متقاضی بازگشت به تحصیل ( انصرافی – اخراجی – عدم مراجعه )
7- پيگيري تنظيم تقويم ترمي و اطلاع رساني به دانشكده ها
8- پيگيري امور مربوط به مرخصي تحصيلي دانشجويان
9- بررسي درخواست ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشكده ها و طرح در شوراي آموزشي دانشگاه و اعلام به وزارت متبوع
10- هماهنگی جهت تشکیل جلسات شورای تحصیلات تکمیلی ، تهیه صورتجلسه و پیگیری مصوبات
11- تهیه و تنظیم تقویم ترمی
12- هماهنگی جهت تشکیل جلسات شورای تمام وقتی ، تهیه صورتجلسه و پیگیری مصوبات

1- هماهنگی جهت تشکیل جلسات شورای تحصیلات تکمیلی ، تهیه صورتجلسه و پیگیری مصوبات

2- تهیه و تنظیم تقویم ترمی

3- تنظیم و ارسال بلاغ اساتید

4- تنظیم لیست حق التدریس اساتید در هر نیمسال تحصیلی

5- هماهنگی جهت تشکیل جلسات شورای تمام وقتی ، تهیه صورتجلسه و پیگیری مصوبات