امور کلاس ها و امتحانات

 


images copy copy copy copy copy
مسئول : آقای هاشم نقوی مقدم - داخلی 200

شرح وظایف :


1- تنظيم برنامه و برگزاری امتحانات
2- اعلام برنامه امتحانات به دانشجویان
3- ثبت برنامه امتحانات در نرم افزار سما
4- تهیه و ارسال دعوتنامه امتحانات بر اساس برنامه اعلام شده به اساتید
5- دریافت به موقع سوالات امتحانی از استادان
6-نظارت و کنترل بر تکثیر و تایپ سوالات امتحانی
7-تنظیم برنامه مراقبین امتحانات و ابلاغ به آنان


برنامه مقدماتی کلاسی نیمسال دوم 96-95
(جدید)
این برنامه بصورت موقت بوده و احتمال تغییر در آن وجود دارد.

سربرگ ويژه طرح سئوالات امتحانات پايان ترم


برنامه مقدماتی هفتگی کلاس ها در نیمسال دوم 94-95


برنامه امتحانی نیمسال اول 95-96