امور ثبت نام ومشمولین

دانشگاه علوم پزشكي گناباد
مسئول : جناب آقای علی پورفاطمی -داخلی 122

شرح وظایف :

1- ثبت نام و پذیرش دانشجویان بر اساس لیست های ارسالی از سازمان سنجش و آموزش کشور
2- بررسي و چك نمودن كليه پرونده هاي دانشجويان جديد الورود از نظر مدارک ثبت نامی
3- بررسي پرونده پذيرفته شدگان مرد و درخواست صدور معافيت تحصيلي براي مشمولين نظام وظيفه عمومي
4- چک نمودن کلیه پرونده های دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی
5- انجام کلیه اقدامات ویژه دانشجویان انتقالی پس از رسیدن پرونده ها از دانشگاه مبداء
6- بایگانی کارنامه دانشجويان
7- ثبت نامه هاي ارسالي از دبيرخانه به واحد بایگانی  
8- پاسخ دادن به سئوالات ارباب رجوع از قبیل 1- شماره نامه 2- اعلام کمبود پرونده