اعضاء هیأت علمی بالینی

اعضاء هیأت علمی و آموزشی گروه بالینی
رزومهمرتبه علمیمقطع ، رشته و گرایش تحصیلینام و نام خانوادگیردیف
دانلود
دانشیار  بورد تخصصی بیماری های عفونی  دکتر رضا احمدی  1
دانلود
استادیار
بورد تخصصی کودکان و بورد فوق تخصصی کلیه کودکان
دکتر جلیل مشاری
2
دانلود استادیار   بورد تخصصی رادیولوژی  دکتر علیرضا محمودآبادی  3
دانلود استادیار  بورد تخصصی روانپزشکی دکتر علی اکبری  4
دانلود استادیار بورد تخصصی بیهوشی دکتر آرش حمزه­ ای 5
دانلود استادیار بورد تخصصی زنان و زایمان دکتر اعظم السادات محمودیان 6
دانلود استادیار بورد تخصصی آسیب شناسی دکتر مهدی کریمی شهری 7
دانلود دانشیار بازنشسته
بورد تخصصی کودکان دکتر محمد قهرمانی 8
دانلود استادیار فوق تخصص روماتولوژی دکتر فرهنگ سلطانی 9
دانلود استادیار بورد تخصصی قلب دکتر محمودرضا نعمت الهی 10
دانلود  استادیار  متخصص بیهوشی
دکتر محسن صاحبان ملکی
11
دانلود  استادیار  متخصص داخلی
 دکتر سید فرزین میرچراغی
12
 دانلود استادیار   متخصص چشم  دکتر آرش امید تبریزی 13
دانلود   استادیار  متخصص بیماریهای داخلی دکتر علی فهیمی  14
دانلود   استادیار متخصص زنان و زایمان  دکتر مهرناز مهربان 15
 دانلود  استادیار متخصص طب کار  دکتر فاطمه والی راد 16
 دانلود  استادیار متخصص ارولوژی (جراح کلیه)  دکتر رضا علمی مهر 17
دانلود استادیار متخصص طب سنتی ایرانی دکتر حسین محمدزاده مقدم 18
دانلود استادیار متخصص اطفال دکتر راحله درفشی 19
دانلود استادیار متخصص زنان و زایمان  دکتر مرضیه محمدی 20
دانلود استادیار متخصص زنان و زایمان  دکتر جلوه جلیلی 21
دانلود استادیار متخصص جراحی عمومی  دکتر فرهاد هماپور 22
دانلود استادیار متخصص جراحی عمومی  دکتر علی جاودید 23
دانلود استادیار متخصص ارتوپدی دکتر امیر موید پور 24
دانلود استادیار متخصص داخلی دکتر رضا محمودی 25