نكات مهم در درج مطلب در وبسايت

عنوان:
- عنوان را به صورت كامل وارد نمائيد. بطور مثال چنانچه يك صفحه مربوط به معرفي و شرح وظايف واحد وبسايت داريد در عنوان آن بنويسيد "معرفي و شرح وظايف واحد وبسايت"
- عنوان نبايد همانند سايتهاي خبري به صورت جمله كامل باشد.

درج متن:
- متن مورد نظر را در صورت كپي از يك صفحه word يا از صفحات وب حتما در يك Notepad, Paste نموده و مجدد كپي و در ويرايشگر قرار دهيد. در اين حالت فرمت قرار گرفته و كدهاي اضافي از آن برداشته خواهد شد.
- هيچگاه به صورت مستقيم از صفحه وب در ويراشگر كپي نكنيد.
- سعي كنيد در محيط ويرايشگر تنظيمات رنگ، زمينه و ... را اعمال نمائيد.
- در صورتي كه به HTML آشنايي داريد يا مسلط هستيد مي توانيد متن مورد نظر را در يك اديتور HTML ويرايش و سپس در قسمت سورس كد ويرايشگر قرار دهيد.
- در بين متن حتما از تگ ادامه مطلب استفاده نمائيد.

درج تصوير:
- حتما ابتدا تصاوير را به حداقل سايز مورد نظر تغيير داده و سپس در سايت بارگزاري نمائيد.
- هيچگاه از تصاوير بارگزاري شده در ديگر سايتهاي استفاده نكنيد.
- در صورت نياز به كوچك كردن تصاوير در محيط ويرايشگر، آن را به تناسب طول و عرض كوچك نمائيد.
- از بارگزاري تصاوير بدون استفاده در سايت خودداري نمائيد.
- براي تصوير خود Title و Alt قرار دهيد.
- براي تصوير margin قرار دهيد تا از متن شما فاصله بگيرد.
- در صورت توانايي از استايلهاي CSS3 براي انحناي گوشه ها، حاشيه ها و سايه استفاده نمائيد.

متاديتا:
حتما اطلاعات متا را كامل نمائيد.

توضيحات:

- توضيح كوتاهي راجع به متن خود بنويسيد. در 7 تا 10 كلمه

كليدواژه ها:
- از كليدواژه هاي مرتبط با مطلب خود استفاده نمائيد.
- كليدواژه ها را با , از يكديگر جدا نمائيد. كليدواژه ها كلماتي هستند كه بر اساس آنها موتورهاي جستجو مطلب شما را پيدا مي كنند.
- از تكرار كليدواژه ها خودداري نمائيد.
- از تكرار نام سايت در كليك واژه ها خودداري نمائيد.


 

razi22 bn2

nobatdehiesteddnews research

main titletelegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075e

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir