راهنماي ويرايشگر درج مطلب

ويرايشگر درج مطلب در وبسايت از بهترين ويرايشگر هاي وب مي باشد كه محيطي شبيه به نرم افزار word را داراست. امكانات آن بر اساس ساخت و ويرايش فايلهاي html تعبيه شده است و با مقايسه آن با برخي امكانات word مي توان به آن متبحر گرديد.

برخي آيكونهاي مورد استفاده:

bold افزايش ضخامت متن
center وسط چين نمودن متن انتخاب شده
justify هم ترازي متن
left چپ چين نمودن متن
right راست چين نمودن متن
underline ايجاد زير خط در متن
periwiew پيش نمايش صفحه html ايجاد شده
fullscreen نمايش ويرايشگر به صورت تمام صفحه
font color تغيير رنگ متن انتخاب شده
background color تغيير رنگ زمينه متن انتخاب شده
link ايجاد لينك
image درج، ويرايش تصوير
insert table درج جدول جديد
remove formating حذف استايل بكار رفته در قسمت انتخاب شده
remove html حذف كدهاي html صفحه
copy كپي در حافظه موقت
cut كپي در حافظه موقت و حذف

 

razi22 bn2

nobatdehiesteddnews research

main titletelegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075e

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir