مسئولین و مدیران وبسایت

مجتبی عابدی پور
برنامه نویس, مدیریت و پشتیبانی وبسایت دانشگاه
شرح وظایف محوله و فعالیتهای انجام شده
سوابق کاری:
- برنامه نویسی و پشتیبانی سیستم کارگزینی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران
- برنامه نویس و پشتیبانی سیستم فایل و پرینت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
- عضو تیم فناوری اطلاعات "یادوراه شهدای جامعه پزشکی شهرستان گناباد"
- عضو تیم فناوری انتخابات شورای اسلامی طی 2 دوره
- مدیریت سرور های معاونت آموزشی و پژهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
- مسئول اجرایی مجازی سازی سرورهای معاونت آموزشی و پژوهشی برای اولین بار در دانشگاه
- طراح, برنامه نویس و پشتیبانی وبسایت "دومین یادواره شهدای بیدخت"
- طراح, برنامه نویس و پشتیبانی وبسایت شورای شهر گناباد
- طراحی و راه اندازی وبسایت دومین یادوراه شهدای شهر بیدخت

سرکار خانم مهندس ملیحه شارعی نیا
رابط وبسایت در مدیریت آموزشی معاونت آموزشی و پژوهشی
شرح وظایف محوله و فعالیتهای انجام شده
مهندس حسن زاده
رابط وبسایت در معاونت غذا و دارو, حوزه ریاست
شرح وظایف محوله و فعالیتهای انجام شده

مهندس غلامیان
رابط وبسایت در معاونت درمان
شرح وظایف محوله و فعالیتهای انجام شده

سرکار خانم مهندس عصمت علمدار
رابط وبسایت در معاونت بهداشتی
آقای مجتبی ازغندی
رابط وبسایت در کتابخانه مرکزی معاونت آموزشی و پژوهشی
شرح وظایف محوله و فعالیتهای انجام شده
سرکار خانم حاجی وثوق
رابط وبسایت در مرکز مشاوره معاونت آموزشی و پژوهشی - دانشجویی و فرهنگی
شرح وظایف محوله و فعالیتهای انجام شده
آقای عباسی
رابط وبسایت در مرکز EDC معاونت آموزشی و پژوهشی
شرح وظایف محوله و فعالیتهای انجام شده
آقای نعمتیان
رابط وبسایت در امور فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی
شرح وظایف محوله و فعالیتهای انجام شده
سرکار خانم قنبری
رابط وبسایت در روابط عمومی دانشگاه
شرح وظایف محوله و فعالیتهای انجام شده
آقای شمسی
رابط وبسایت در روابط عمومی دانشگاه
شرح وظایف محوله و فعالیتهای انجام شده
مهندس میثم داستانی
رابط وبسایت در مدیریت پژوهشی
مهندس سید مهدی متولی
رابط وبسایت در واحد رایانه معاونت آموزشی و پژوهشی
سرکار خانم نوری
رابط مدیریت دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی
شرح وظایف محوله و فعالیتهای انجام شده

 

razi22 bn2

nobatdehiesteddnews research

main titletelegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075e

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir