معرفي:
واحد فن آوری اطلاعات معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشكي گناباد با هدف ارائه خدمات نرم افزار و سخت افزاري بخش IT در ساختمان پردیس دانشگاه مشغول به كار بوده و خدمات اين بخش را به معاونت هاي آموزشي پژوهشي و دانشجويي فرهنگي عرضه مي نمايد.

شرح وظايف:
1- پشتياني سرور ويژه اينترنت اين معاونت ها
2- كنترل و پشتيباني شبكه بي سيم و شبكه LAN محلي
3- كنترل و نظارت مداوم اينترنت و تقسيم متناسب در سيستم هاي مورد استفاده در پردیس دانشگاه
4- ارائه خدمات در قالب نت لب دانشجويي با سرويس دهي در زمانه فناوري اطلاعات روزانه به بيش از 900 نفر/ساعت
5 - پشتيباني نرم افزاري و سخت افزاري از ديتاپرژکتورهاي نصب شده در کلاسهاي حوزه معاونت آموزشي.
6 - رفع نواقص فني مرتبط با  برنامه های اتصال به اینترنت.
7 - پشتيباني از سيستم Wireles خوابگاههاي دانشجويي فجر – نرجس – زينب ، و خودگردان جهت استفاده از اينترنت.
8 - همكاري و آموزش به دانشجويان در جهت رفع مشكلات Email,Search ، Office و نرم افزاري و ... در محيط نت لب .
9 - پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري از كليه سيستمهاي حوزه معاونت آموزشي و برخي مواقع از ساير واحدها .
10 - پشتيباني از برنامه صندوق رفاه دانشجويان که در حوزه امور دانشجويي نصب شده است .
11 - پشتيباني از سيستم اتوماسيون حضور و غياب پرسنل حوزه معاونت آموزشي پژوهشي و دانشجويي فرهنگي
12 - همكاري با محققين و دانشجويان در خصوص جستجوي منابع علمي موجود در شبكه هاي جهاني .