آدرس:
  گناباد - حاشیه جاده آسیایی - معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی - واحد فن آوری اطلاعات

تلفن:
  57223028 - 051 داخلی 225 الی 228  و يا 160 الي 162 

شماره مستقيم 57225082

فاکس:  57223814 - 051

ایمیل:
rayaneh@gmu.ac.ir