logo

معرفي و شرح وظايف:
 my computerواحد فن آوری اطلاعات معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گناباد با هدف ارائه خدمات نرم افزار و سخت افزاري بخش IT در ساختمان معاونت آموزشي و پژوهشي مشغول به كار بوده و خدمات اين بخش را به معاونت هاي آموزشي پژوهشي و دانشجويي فرهنگي عرضه مي نمايد...... ادامه مطلب...

نشريه و ويژه نامه دنياي فناوري اطلاعات:
 Feed-Newspaper-256 نشريه دنياي فناوري اطلاعات با هدف اطلاع رساني، آموزش، معرفي تازه ها و ايجاد راهنماي جامع براي كاركنان و دانشجويان محترم منتشر مي شود. كه به صورت گاهنامه، ويژه نامه همچنين ماهنامه در اختيار ايشان قرار مي گيرد. در آن سعي شده است از به روز ترين و ملزوم ترين اطلاعات و آموزشها استفاده گردد. اين ويژه نامه توسط پرسنل واحد فناوري اطلاعات معاونت آموزشي و پژوهشي تاليف و تدوين مي گردد...... اطلاعات بيشتر...