واحد فناوری اطلاعات

zalpour
  • نام و نام خانوادگي:
  • حمیدرضا زال پور
  • سمت:
  • مسئول واحد فناوری اطلاعات (IT)
  • مرتبه:
  • کارشناس کامپیوتر
 
contact
پست الكترونيكي:  hamidreza.zalpour@gmail.com
آدرس: خراسان رضوي - بجستان - میدان آیت ا... طالقانی - بیمارستان آیت ا... مدنی
تلفن: 56522800-051
فكس: 05156522803