اعضای هیأت اجرایی جذب

رئیس هیات اجرایی جذب:  دکتر رضا احمدی
دبیر هیات اجرایی جذب:  دکتر مجتبی کیان مهر
مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب:  آقای جواد مومن
کارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب:  آقای جواد مومن
اعضای هیات اجرایی جذب:
دکتر رضا اجمدی
حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای صادقی نسب
دکتر رضا اسماعیلی
دکتر مجتبی کیان مهر
دکتر علی محمد پور
  دکتر محمدحسن مینوئیان حقیقی
آقای حسن ایرانی
كارگروه‌های علمی و صلاحیت عمومی :
الف- ترکیب كارگروه بررسي توانايي علمي طبق آئین نامه (ماده 7)
رئيس دانشگاه
معاون آموزشی دانشگاه
دبیر هیات اجرایی جذب
معاون تحقیقات و فناوری یا نماینده ایشان( مصوب شده در هیات اجرایی جذب)
مدير EDCبعنوان مسئول کارگروه بررسی توانایی علمی
مدیر گروه رشته ذيربط
حداقل یک نفر از اعضاي هيأت علمي مرتبط با زمینه متقاضی
یک نفر از اعضاء هیات علمی در زمینه تسلط بر زبان انگلیسی
یک نفر از اعضاء هیات علمی در زمینه تسلط بر توانمندی های نوین الکترونیک و بانک های اطلاعاتی
اعضای کارگروه بررسی صلاحیت علمی دانشگاه :
دکتر رضا احمدی
دکتر رضا اسماعیلی
دکتر مجتبی کیان مهر
دکتر علی محمد پور
دکتر موسی سجادی
دکتر مصطفی امیری
اساتید مدعو بر حسب مورد
مدیر گروه مربوطه به همراه 2 نفر از اعضای هیات علمی مرتبط با رشته متقاضی
آقای جواد مومن مسئول دبیرخانه هیات جذب
ب- ترکیب كارگروه بررسي صلاحيت عمومي طبق آئین نامه:
نماينده رئيس مؤسسه
نماينده مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در مؤسسه
سه نفر عضو هيأت علمي رسمي با پيشنهاد هيأت اجرايي جذب و با تأييد هيأت عالي گزينش با حكم دبير هيأت مركزي جذب براي مدت 4 سال منصوب مي‌شوند
اعضای کارگروه بررسی صلاحیت عمومی :
آقای حسن ایرانی
حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای صادقی نسب
آقای دکتر محمد حسن مینوئیان حقیقی
آقای دکتر سید حسین ابطحی
خانم دکتر شهلا خسروان
مسئول کارگروه بررسی صلاحیت عمومی :
آقای حسن ایرانی
شماره تلفن :05157227114
فاکس:05157223814
آدرس :
گناباد – حاشیه جاده آسیایی  –پردیس معاونت آموزشی – دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضاء هیات علمی