ریاست دانشگاه

800x600 images akhbar 1396 Aban Dr bazeli 1
  • نام و نام خانوادگی:
  • دکتر جواد باذلی
  • سمت:
  • ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد
  • مرتبه:
  • استادیار دانشگاه علوم پزشکی گناباد
  • رزومه:
  • جهت دانلود کلیک کنید...

 
contact
پست الکترونیک:Riasat@gmu.ac.ir
مسئول دفتر:آقای رضا زارع حسینی
آدرس : خراسان رضوی - گناباد-میدان غدیر ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی- حوزه ریاست
تلفن : 05157224053
فکس: 05157227689