ریاست دانشگاه

drahmadi21
  • نام و نام خانوادگی:
  • دکتر رضا احمدی
  • سمت:
  • رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
  • مرتبه:
  • دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری
  • رزومه:
  • دانلود رزومه کلیک کنید....

 
contact
پست الکترونیک:Riasat@gmu.ac.ir
مسئول دفتر:آقای اصغر کرامتی
آدرس : خراسان رضوی - گناباد-میدان غدیر ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی- حوزه ریاست
تلفن : 05157224053
فکس: 05157227689