معرفي معاون توسعه مدیریت و منابع

drtajadodi
  • نام و نام خانوادگي:
  • دكتر مرتضی تجددی
  • سمت:
  • معاون توسعه مدیریت و منابع
  • مرتبه:
  • دكتراي حرفه ای
  • تاریخچه مدیریت و شرح وظایف:
  • دانلود كليك كنيد...

 
tamas ba ma 
پست الكترونيكي: poshtibani@gmu.ac.ir
مسئول دفتر:جناب آقای کفشی
آدرس: خراسان رضوي - گناباد – میدان غدیر – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی – معاونت توسعه مديريت و منابع
تلفن:   57225812-051        داخلی : 213
فكس: 57225812-051