برگزاری اولین جلسه مهارت های زناشویی ویژه کارکنان شبکه بهداشت و درمان بجستان

برگزاری اولین جلسه مهارت های زناشویی ویژه کارکنان شبکه بهداشت و درمان بجستان

با توجه به اهمیت موضوع روابط زوجین، واحد سلامت روان شبکه بهداشت و درمان بجستان اولین کارگاه مهارت های زناشویی ویژه کارکنان این شبکه را برگزار نمود.
 این کارگاه به مدت 2 روز (از تاریخ 22/10/95 لغایت 23/10/95)در محل سالن همایش شبکه بهداشت و درمان بجستان و با تدریس استاد ارجمند سرکار خانم آرمند کارشناس ارشد روانشناسی بالینی با سابقه چندین ساله در زوج درمانی برگزار شد. در پایان به پرسش های کارکنان در مورد مسائل زناشویی پاسخ داده شد.
IMG 7251 IMG 7243