برگزاري کارگاه آموزشی اتوماسیون اداری ویژه پرسنل شبکه بهداشت و درمان بجستان

برگزاري کارگاه آموزشی اتوماسیون اداری ویژه پرسنل شبکه بهداشت و درمان بجستان

با توجه به گسترش استفاده از اتوماسیون اداری در تمامی حوزه‌های دانشگاه و بالتبع شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان و به منظور ارتقاء دانش فنی کاربران در استفاده بهینه از این سامانه، کارگاه آموزشي  يک روزه با حضور کارشناسان حوزه فناوري اطلاعات دانشگاه در محل سالن همايش شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان برگزار گرديد.
IMG 7235
در این کارگاه آموزشی کليه کاربران اين سامانه در سطح شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان از جمله پرسنل جدید الورود، بهورزان و کارشناسان مراکز بهداشتی ـ درمانی و خانه‌های بهداشت حضور داشتند.
IMG 7228