اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی کددار غیرحضوری "غنی سازی مواد غذایی"

اطلاعیه

باتوجه به برگزاری دوره آموزشی کددار غیرحضوری "غنی سازی موادغذایی" توسط اداره نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، همکاران و مسئولین فنی محترمی که مایلند در دوره مذکور که به مدت 8 ساعت می‌باشد، شرکت نمایند لازم است با مراجعه به سایت دانشگاه و مطالعه منبع مذکور آمادگی خود را جهت آزمون حضوری دوره که درتاریخ 1395/09/15 ازساعت 12 الی 13 در محل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار خواهد شد اعلام نمایند.

جهت دریافت منبع مطالعاتی دوره آموزشی "غنی سازی موادغذایی" روی نام دوره کلیک نمایید.