7 الی 9 شهریور 1396- هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران 
8 الی 10 شهریور 1396- هجدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل  
8 الی 10 شهریور 1396- سیزدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان 
8 الی 10 شهریور 1396- دوازدهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل     
11 الی 14 شهریور 1396- هفتمین کنگره هپاتیت تهران و دومین گردهمایی جامعه جهانی هپاتیت    
14 الی 17 شهریور 1396- هجدهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور 
21 الی 24 شهریور 1396- نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق    
22 الی 24 شهریور 1396- یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد 
29 الی 31 شهریور 1396- همایش سراسری استئوآرتریت: از تحقیق تا بالین