برگزاری ۲۶ کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مسئول اداره مشاوره وسلامت روان دانشگاه علوم پزشکی گنابادگفت: ۲۶ جلسه کارگاه آموزشی با عنوان «مهارت مدیریت استرس و مهارت رفتار جراتمندانه» ویژه رشته های پزشکی، مهندسی بهداشت محیط، اتاق عمل، رادیولوژی، پرستاری، بهداشت عمومی، مامایی، مهندسی بهداشت حرفه ای، علوم آزمایشگاهی، هوشبری توسط این اداره برگزار گردید.

 نجمه سادات حاجی وثوق با اشاره به این که هدف نهایی از برگزاری آموزشی مهارت های زندگی، تغییر رفتار های مشکل ساز و ایجاد رفتار های جدید و سازگارانه است، افزود: براساس تعریف یونیسف، آموزش مهارت های زندگی یک رویکرد مبتنی بر تغییر رفتار یا شکل دهی رفتار است که برقراری توازن میان سه حوزه ی دانش، نگرش و مهارت ها است.

وی مهارت های زندگی را توانایی حفظ و ارتقاء سلامت روان فرد دانست و اظهار کرد: این مهارت ها، به عنوان یک راهکار  مناسب فردی در پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی مانند اعتیاد، خودکشی، ایدز و ... مطرح است.

حاجی وثوق با برشمردن مهارت های زندگی افزود: مهارت تصمیم گیری، مهارت حل مساله، مهارت تفکر خلاق، مهارت تفکر نقاد، مهارت توانایی برقراری ارتباط موثر، مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی، مهارت خودآگاهی، مهارت همدلی کردن، مهارت مقابله با هیجان و مهارت مقابله با استرس، از اصلی ترین مهارت های زندگی است که درحفظ و ارتقاء سلامت روان نقش بسزایی دارند.
وی عنوان کرد: قرار است توسط اداره مشاوره وسلامت روان دانشگاه علوم پزشکی گناباد کارگاه های دیگری از جمله آموزش مهارت های قبل از ازدواج، راهنمای دوران عقد، پیشگیری از اعتیاد و الکل، ارتباط موثر و حل مسئله .... در ترم های آتی نیز برگزار گردد.

132801

 

132800