برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت زندگی ویژه دانشجویان جدیدالورود

اداره مشاوره دانشجویی و سلامت روان دانشجویی کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی « مهارت رفتار جرات مندانه » را ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته های مهندسی بهداشت محیط، پرتوشناسی،پرستاری، مامایی و بهداشت عمومی در چهارم و پنجم مهر ماه 96 برگزار نمود.

خانم حاجی وثوق مسئول اداره مشاوره و سلامت روان هدف از برگزاری کارگاه های آموزشی را، ارتقاء سلامت روانی دانشجویان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی عنوان کرد و افزود: «تغییرات گسترده در شرایط زندگی و مسایل خانوادگی و اجتماعی و نیز توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، لزوم توجه به سلامت فردی و خانوادگی را بیش از پیش مطرح می سازد.»

مسئول اداره مشاوره و سلامت روان خاطر نشان کرد:  تعداد  108 نفر از دانشجویان در این دوره آموزشی با مهارت رفتار جرات مندانه ، تعاریف و تکنیک های آن آشنا شدند و با تمرین عملی به رفتار جرات مندانه پرداختند.

photo 2017 09 26 13 57 54

photo 2017 10 02 11 12 57