برگزاری اردوی توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی گناباد در مهرماه ۹۶
 اردوی توجیهی و گردشگری دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی گناباد، به منظور آشنایی دانشجویان با قوانین و آئین‌نامه‌های آموزشی و آشنایی با فعالیت‌های معاونت‌های آموزشی، تحقیقات و فناوری و فرهنگی دانشجویی برگزار شد.به گزارش مفدا گناباد، این اردوی توجیهی و گردشگری، به منظور آشنایی دانشجویان از قوانین و آئین‌نامه‌های آموزشی و آشنایی با فعالیت‌های معاونت‌های فرهنگی و 108659دانشجویی، آموزشی و تحقیقات و فناوری و دفتر نهاد رهبری دانشگاه ، دوم مهر ماه برگزار شد.بنابراین گزارش، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد با اعلام این خبر گفت: در این مراسم که با حضور ۲۳۰ نفر از دانشجویان جدیدالورود دختر و پسر برگزار شد، معاونان و مدیران دانشگاه، ضمن بیان اهداف و برنامه‌های دانشگاه، به تشریح قوانین آموزشی- دانشجویی در حوزه مربوطه خود پرداختند.همچنین در این جلسه، معاون فرهنگی و دانشجویی، معاون تحقیقات و فناوری، معاون آموزشی، مسئول دفتر نهاد رهبری، مدیر دانشجویی و مدیر فرهنگی ضمن تبریک به دانشجویان، فعالیت‌های حوزه‌های مختلف دانشگاه را معرفی و تشریح کردند.دکتر مینوئیان اظهار کرد: معرفی و تشریح وظایف و فعالیت‌های اساتید مشاور، حراست و شورای انضباطی دانشگاه، پخش کلیپ، برپایی نمایشگاه دستاوردهای کانون‌های دانشجویی، قرائت سوگندنامه در جوار شهدای گمنام از دیگر برنامه‌های اردوی توجیهی دانشجویان در روز اول اردو بود.