برگزاری جلسه بررسی وب سایت در حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی

جلسه بررسی وب سایت در روز دوشنبه مورخ 13/6/96  در محل معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید.

مسئول وبسایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، در ابتدای جلسه ضمن ارائه ی گزارشی از عملکرد رابطین وب سایت معاونت در سه ماهه اول سال 96 گفت: با توجه به تشکیل وبسایت جدید دانشگاه، قرار است چند دوره آموزشی برای رابطین برگزارگردد.

نعمتیان با اشاره به اعلام رتبه بندی سالیانه وبسایت ها افزود: متاسفانه وسایت دانشگاه  نسبت به پارسال چندین رتبه تنزل داشته است و نیاز است تا تمام رابطین بخصوص رابطین فرهنگی و دانشجویی نسبت به درج مطلب در سایت،بیش از پیش اهتمام ورزند.

در این جلسه آقای توکلی رابط مدیریت فرهنگی ، آقای شاهی رابط مدیریت دانشجویی و خانم خدادادی رابط مدیریت مشاوره شرکت داشتند و به بحث و تبادل نظر  در خصوص وب سایت پرداختند.ddea7b12 5f80 4b5d 9be8 e7e305f584bd