برگزاری جلسه هماهنگی گرامیداشت هفته بهداشت روان

به مناسبت گرامیداشت هفته بسلامت روان (19/1/96 الی 25/1/96 ) و شعار سازمان جهانی بهداشت سال 2017 که به افسردگی اختصاص دارد و همچنین در راستای تامین و ارتقاء سلامت روان دانشجویان جلسه ای در همین خصوص در روز چهارشنبه مورخ 16/1/96  در محل اتاق معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید. طبق عناوین ایام هفته و ریز فعالیت های مربوط به هر روز برنامه هایی ازقبیل برگزاری اردو، ورزش صبحگاهی، توزیع صبحانه، برگزاری کارگاه و نشست های خوابگاهی و ............ مصوب تا در طول هفته جاری برگزار گردد.

IMG 5800