نظر به مانده اعتبار  وام تحصيلي و مسکن بدینوسیله به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال دوم 96-95 وام های مربوطه را دریافت نکرده اند می رساند  :
1-مهلت ثبت نام از تاریخ 96/1/19 لغایت 96/2/09 می باشد.
2- از طریق ورود به سایت دانشگاه علوم پزشکی گناباد←معاونت دانشجویی← لینک پورتال تسهیلات صندوق رفاه یا قسمت سامانه ها در سایت دانشگاه و یا آدرس اینترنتی Portal.srd.ir/login.aspx?univ=151 ثبت نام امکان پذیر است.
3-در اولین ورود نام کاربری(شماره دانشجویی) و رمز عبور(کد ملی)می باشد.
4- به وام های مربوطه کارمزد 4 درصد تعلق می گیرد .

5-برای کارمندان پرداخت وام های مربوطه ممنوع می باشد.
6-به دانشجویان ترم اول وام های مذکور تعلق نمی گیرد.
7-برای متقاضیان داشتن شماره حساب بانک تجارت ترجیحاً شعبه مرکزی گناباد الزامی می باشد.
8- وام مسکن صرفاً شامل دانشجویانی که در بیرون از خوابگاهها سکونت دارند می شود و می بایست متقاضیان کپی قولنامه خود را به امور وام و رفاه دانشجویان تحویل دهند.
9-اولویت با دانشجویانی است که زودتر ثبت نام نمایند.
                                                                                                                                                                                              امور وام و رفاه دانشجویان