بدینوسیله به اطلاع همکاران خانم پردیس می رساند، اداره تغذیه دانشگاه در نظر دارد کارگاهی با عنوان تغذیه سالم در تاریخ چهارشنبه 1395/12/25 ساعت 9:30 تا 12 برگزار نماید، لذا از علاقمندان دعوت می شود جهت ثبت نام با داخلی 140 و 116 جناب آقای محدثی تماس حاصل فرمایند.