برگزاری  دومین کارگاه آموزشی معرفی مواد مخدر و محرک و عوارض آن

اداره مشاوره و سلامت روان معاونت فرهنگی و دانشجویی با همکاری واحد سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد  دومین کارگاه آموزشی  معرفی مواد مخدر و محرک و عوارض آن را روز یکشنبه مورخ  15 اسفند ماه سال 95 در سالن همایش ابن سینا برگزار نمود.

جناب آقای دکتر مهدوی روانپزشک که تدریس و اجرای کارگاه را بعهده داشتند. در این کارگاه که از ساعت 13 الی 15 ادامه داشت تعداد 30 نفر از دانشجویان شرکت داشتند.IMG 4664