برگزاری کارگاه های تخصصی نقاشی، خوشنویسی، سوخت نگاری

15524قابل توجه دانشجویان محترم

برگزاری کارگاه های تخصصی نقاشی، خوشنویسی،سوخت نگاری

زمان : یکشنبه ۱۵ اسفند ۹۵
ساعت : ۱۷ الی ۱۹
مکان : سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد
لطفا جهت ثبت نام به امور فرهنگی مراجعه فرمایید.