اجرای تئاتر صحنه ای "داستان یک خانواده آبرومند"

اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان محترم1214 copy

نمایش تئاتر صحنه ای "داستان یک خانواده آبرومند"

( کاری از انجمن تئاتر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد )

و نمایش طنز "عروس اجباری" (مجتمع آموزش عالی)

زمان: روز سه شنبه ۱۷ اسفند ۹۵ساعت : ۱۸
مکان : سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد

لطفا جهت ثبت نام به امور فرهنگی مراجعه فرمایید