معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه  از دو منو شدن شام و دسر از مورخ ۱۴ اسفند ماه ۹۵ خبر داد.معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه  از دو منو شدن شام و دسر از مورخ ۱۴ اسفند ماه ۹۵ در سلف سرویس مرکزی و خوابگاه  ناصری خبر داد.
دکتر مینوئیان  گفت: با توجه به فراهم شدن زیر ساخت های لازم جهت اجرای بخشنامه های وزارتی، افزایش تنوع غذایی، افزایش رضایتمندی و همچنین رعایت عدالت در خدمات تغذیه ای دانشجویان، با حمایت های همه جانبه دکتر احمدی، ریاست دانشگاه و به همت و تلاش های مدیر دانشجویی و اداره تغذیه، وعده غذایی شام و دسر از مورخ ۱۴ اسفند ماه ۹۵ در قالب دو منوی غذایی در سلف سرویس مرکزی و خوابگاه  ناصری ارائه خواهد کرد.
علی اکرامی مدیر امور دانشجویی نیز افزود: با نصب نرم افزار جدید اتوماسیون تغذیه، نظر سنجی های این اداره به صورت آنلاین انجام خواهد شد و با نصب اپلیکیشن این نرم افزار بر روی گوشی های موبایل دیگر نیازی  به اینترنت نخواهد بود.