به اطلاع می‌رساند‌ پیرو مذاکرات و هماهنگی صورت‌گرفته اين مرکز با مجموعه Cambridge University Press، دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه مجلات ناشر فوق از طريق آدرس زير از این تاریخ به مدت سه ماه برای آن دانشکده/دانشگاه فراهم شده است. ناشرCambridge  بيش از 380 عنوان مجله در موضوعات مختلف از جمله علوم پزشکی، تغذيه، روانپزشکی و .... منتشر می‌کند. خواهشمند است دستور فرمائید، مراتب از طريق ارسال ايميل، درج در وب سايت دانشگاه و مکاتبه رسمی، به اعضای محترم هيات علمی، دانشجويان و پژوهشگران آن دانشکده/دانشگاه اطلاع‌رسانی شود.

 

https://www.cambridge.org/core/browse-subjects

https://www.cambridge.org/core