12 الی 14 مهر 1396- دهمین گردهمایی علمی انجمن پزشکان عمومی ایران    
13 الی 14 مهر 1396- همایش ملی طب سالمندی     
13 الی 14 مهر 1396- دومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا   
13 الی 14 مهر 1396- دومین همایش جراحی پلاستیک و ترمیمی صورت اصفهان  
18 الی 19 مهر 1396- پنجمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی اخلاق پرستاری   
18 الی 19 مهر 1396- هفتمین همایش سراسری بهداشت، امداد و درمان نیروهای مسلح     
18 الی 21 مهر 1396- چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران   
19 الی 21 مهر 1396- کنگره تازه های دست، آرنج و شانه        
19 الی 21 مهر 1396- چهارمین کنگره بین المللی اضطراب   
19 الی 21 مهر 1396- پنجمین کنگره بین المللی سردرد ایران   
19 الی 21 مهر 1396- کنگره بین المللی میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب ایران   
19 الی 21 مهر 1396- هشتمین سمینار پزشکی مبتنی بر شواهد: درماتولوژی، زیبایی و لیزر  
19 الی 21 مهر 1396- کنگره بین المللی افق های جدید در بیهوشی و مراقبت های جراحی  
20 الی 23 مهر 1396- هشتمین کنگره بین المللی بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و سل   
24 الی 25 مهر 1396- اولین کنگره کبد  
25 الی 27 مهر 1396- پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران   
25 الی 28 مهر 1396- سی و چهارمین همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ایران   
26 الی 27 مهر 1396- سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی و مولکولی    
26 الی 27 مهر 1396- ششمین سمینار بین المللی سلامت زنان   
26 الی 27 مهر 1396- دومین کنگره ملی طب فراگیر در سرطان     
26 الی 28 مهر 1396- نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران   
26 الی 28 مهر 1396- کنگره اورژانس های داخلی   
26 الی 28 مهر 1396- چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران  
26 الی 28 مهر 1396- هشتمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان شاخه کرمان  
26 الی 28 مهر 1396- دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سراسری سرطان پستان    
27 الی 28 مهر 1396- هشتمین سمینار جراحی شانه و آرنج   
28 الی 29 مهر 1396- سومین کنگره سراسری اپتومتری مازندران   
29 الی 30 مهر 1396- اولین همایش بین المللی نانوالیاف ایران