18 الی 21 مهر 1396- سیزدهمین کنگره بین المللی بیهوشی، مراقبت های ویژه و طب درد 
19 الی 21 مهر 1396- هشتمین سمینار پزشکی مبتنی بر شواهد: درماتولوژی، زیبایی و لیزر 
19 الی 21 مهر 1396- کنگره بین المللی افق های جدید در بیهوشی و مراقبت های جراحی 
26 الی 27 مهر 1396- ششمین سمینار بین المللی سلامت زنان  
26 الی 28 مهر 1396- نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران  
26 الی 28 مهر 1396- دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سراسری سرطان پستان  
27 الی 30 مهر 1396- بیست و نهمین همایش بین المللی بیماری های کودکان  
27 الی 30 مهر 1396- پانزدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پرستاری کودکان