1 الی 3 شهریور 1396- همایش ملی روز داروسازی ایران   
1 الی 3 شهریور 1396- سومین کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت     
2 الی 4 شهریور 1396- شانزدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران   
7 الی 9 شهریور 1396- هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران  
8 الی 10 شهریور 1396- هجدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل   
8 الی 10 شهریور 1396- سیزدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان  
8 الی 10 شهریور 1396- دوازدهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل      
8 الی 10 شهریور 1396- بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران   
14 الی 17 شهریور 1396- هجدهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور    
15 الی 17 شهریور 1396- کنگره بین المللی پرستاری و حرفه ای شدن در ایران و جهان     
15 الی 17 شهریور 1396- هفتمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران      
15 الی 17 شهریور 1396- کنگره بین المللی تغذیه: از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینی    
19 الی 19 شهریور 1396- کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند   
21 الی 24 شهریور 1396- نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق    
22 الی 24 شهریور 1396- هفدهمین کنگره سراسری بیماری های مغز و اعصاب کودکان  
22 الی 24 شهریور 1396- دهمین همایش سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران   
22 الی 24 شهریور 1396- یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد  
22 الی 24 شهریور 1396- دومین کنگره بین المللی اندوسونوگرافی   
29 الی 30 شهریور 1396- نهمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی    
29 الی 30 شهریور 1396- اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در گیاهان دارویی و داروهای گیاهی   
29 الی 31 شهریور 1396- همایش سراسری استئوآرتریت: از تحقیق تا بالین