1 الی 1 اسفند 1395- اولین همایش روز فناوری سلامت  
3 الی 3 اسفند 1395- دومین همایش دانشجویی قانون، پرستار، ماما   
3 الی 5 اسفند 1395- هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی  
3 الی 5 اسفند 1395- همایش کشوری آموزش و خدمات سلامت فرد، خانواده و جامعه  
3 الی 5 اسفند 1395- پنجمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت با محوریت سلامت سالمندان  
3 الی 6 اسفند 1395- نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین   
3 الی 6 اسفند 1395- پنجمین کنگره بین المللی مشترک قلب و عروق ایران  
3 الی 6 اسفند 1395- پنجمین کنگره انجمن پرستاران قلب ایران  
5 الی 6 اسفند 1395- اولین کنگره بیماری های گوارشی و کبدی در بارداری  
4 الی 4 اسفند 1395- همایش بارداری ایمن   
4 الی 4 اسفند 1395- همایش منطقه ای پرستاری در بیماری های مزمن  
4 الی 4 اسفند 1395- اولین کنگره علوم پیراپزشکی در کلان منطقه آمایشی هشت  
4 الی 4 اسفند 1395- نوزدهمین سمینار دانشجویی شنوایی شناسی ایران   
4 الی 5 اسفند 1395- دومین کنگره بین المللی سلامت همراه     
4 الی 5 اسفند 1395- ششمین همایش سوختگی ایران   
4 الی 5 اسفند 1395- نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام   
4 الی 5 اسفند 1395- دوازدهمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات و گروه چشم شهید بهشتی  
5 الی 6 اسفند 1395- سومین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی منطقه جنوب غرب    
5 الی 6 اسفند 1395- ششمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی    
5 الی 6 اسفند 1395- چهاردهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستی    
4 الی 6 اسفند 1395- دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان       
5 الی 6 اسفند 1395- سومین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
7 الی 9 اسفند 1395- اولین کنگره پزشکی شخصی ایران  
7 الی 10 اسفند 1395- دومین کنگره بین المللی آسیایی آفریقایی مایکوباکتریولوژی   
10 الی 11 اسفند 1395- اولین کنگره ملی علوم نوین و بیماری ها  
11 الی 13 اسفند 1395- بیستمین کنگره سالانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران  
11 الی 13 آذر 1395- دهمین همایش بین المللی انجمن جراحان مفصل ران ایران  
11 الی 13 اسفند 1395- نهمین کنگره استروک ایران   
12 الی 14 اسفند 1395- همایش تخصصی بالینی دیابت و عوارض آن  
18 الی 20 اسفند 1395- اولین کنگره ملی دانشجویی طب سنتی و مکمل   
19 الی 20 اسفند 1395- اولین کنگره استانی دانشجویی ارتقا سلامت