6 الی 8 بهمن 1395- هشتمین گردهمایی علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران    
6 الی 8 بهمن 1395- دوازدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان   
6 الی 8 بهمن 1395- سیزدهمین کنگره بین المللی صرع     
7 الی 7 بهمن 1395- دومین سمپوزیوم سلول های بنیادی، مهندسی بافت  و پزشکی بازساختی قلب     
7 الی 8 بهمن 1395- کنگره ملی پژوهش و نوآوری در زیست فناوری  
7 الی 8 بهمن 1395- نهمین سمینار ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اهواز   
9 الی 11 بهمن 1395- اولین کنگره کشوری شبکه ملی تحقیقات سرطان   
13 الی 14 بهمن 1395- نخستین همایش کشوری دانشجویی بیماری های کودکان   
14 الی 14 بهمن 1395- اولین سمپوزیوم سلول های بنیادی سرطان      
14 الی 14 بهمن 1395- سمینار مروری بر تازه های طب نوزادان   
14 الی 15 بهمن 1395- ششمین همایش قلب و فناوری های نوین   
14 الی 15 بهمن 1395- سمینار سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز    
14 الی 15 بهمن 1395- بیست و یکمین کنگره سالیانه ارتوپدی دانشگاه شهید بهشتی  
19 الی 22 بهمن 1395- پانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان فک و صورت ایران    
20 الی 21 بهمن 1395- اولین سمینار پلاکت و پزشکی بازساختی ایران  
21 الی 21 بهمن 1395- سومین کنگره دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سیستان و بلوچستان   
24 الی 25 بهمن 1395- سومین کنگره اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان   
26 الی 28 بهمن 1395- اولین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت   
26 الی 28 بهمن 1395- نهمین همایش سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان     
26 الی 29 بهمن 1395- اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایران   
27 الی 27 بهمن 1395- چهارمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی بابل  
27 الی 28 بهمن 1395- چهارمین همایش سالیانه دانشجویان علوم پزشکی خراسان جنوبی  
27 الی 29 بهمن 1395- نهمین کنگره انجمن علمی رادیولوژی دهان فک و صورت ایران   
27 الی 29 بهمن 1395- سومین کنگره بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی  
27 الی 29 بهمن 1395- اولین کنگره اختلالات خلقی     
27 الی 29 بهمن 1395- سومین کنگره بین المللی نوروتروما  
28 الی 28 بهمن 1395- دومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی   
28 الی 28 بهمن 1395- سمینار سراسری ارزیابی صلاحیت بالینی  
28 الی 28 بهمن 1395- چهارمین گردهمایی سالیانه مرکز قلب تهران   
28 الی 28 بهمن 1395- بیست و سومین کنگره سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژی  
28 الی 29 بهمن 1395- سومین همایش جراحی و دوره آموزشی آندوسکوپیک قاعده جمجمه   
30 بهمن الی 1 اسفند 1395- سمینار بانک های خون بیمارستان   
بهمن 1395- کنگره بین المللی ژنتیک و بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران