16 الی 18 آذر 1395- هفدهمین کنگره انجمن تغذیه انترال و پرنترال آسیا   
16 الی 19 آذر 1395- پنجمین کنگره جراحی خراسان    
16 الی 19 آذر 1395- ششمین همایش سوختگی ایران  
16 الی 19 آذر 1395- دوازدهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان  
17 الی 17 آذر 1395- همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی  
17 الی 17 آذر 1395- سومین همایش سالیانه دانشجویان علوم پزشکی سبزوار  
17 الی 18 آذر 1395- اولین کنگره سایکوانکولوژی ایران   
17 الی 19 آذر 1395- دومین گردهمایی بین المللی و ششمین سمینار سراسری ایدز    
17 الی 19 آذر 1395- دوازدهمین همایش سالیانه انجمن علمی پزشکی عفونی کودکان ایران  
17 الی 19 آذر 1395- دوازدهمین همایش انجمن ارتوپدی حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات    
17 الی 19 آذر 1395- بیست و پنجمین همایش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران  
17 الی 19 آذر 1395- پنجمین کنگره بین المللی سلامت مبتنی بر شواهد    
17 الی 19 آذر 1395- پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی   
18 الی 18 آذر 1395- دومین سمپوزیوم ژنتیک و سلول های بنیادی
18 الی 18 آذر 1395- اولین سمپوزیوم دانشجویی تازه های مالتیپل اسکلروزیس  
18 الی 19 آذر 1395- دومین کنگره کاربرد لیزر در ارولوژی  
18 الی 20 آذر 1395- اولین کنگره بین المللی نورویورولوژی  
20 الی 24 آذر 1395- بیست و پنجمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایران  
20 الی 24 آذر 1395- هفدهمین کنگره سراسری پرستاری بیماری های عفونی و گرمسیری  
22 الی 25 آذر 1395- بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران  
23 الی 25 آذر 1395- ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران  
24 الی 24 آذر 1395- سمینار پرستاری در چشم پزشکی   
24 الی 24 آذر 1395- نخستین همایش دانشجویی کشوری تروما     
24 الی 25 آذر 1395- اولین سمینار سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در ترمیم استخوان و مفاصل  
24 الی 26 آذر 1395- هفتمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور  
24 الی 26 آذر 1395- یازدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی   
25 الی 25 آذر 1395- سومین کنگره پزشکی مولکولی در تشخیص و درمان بیماری ها    
25 الی 26 آذر 1395- سمینار تازه های پیشگیری، تشخیص و درمان استئوپروز   
25 الی 26 آذر 1395- سومین کنگره بیماری نوروموسکولار و الکترودیاگنوز   
25 الی 26 آذر 1395- اولین کنگره ستون فقرات انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران  
28 الی 29 آذر 1395- سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات