برگزاری جلسه آموزشی دستگاههای پرتابل HBA1C جهت پرسنل آزمایشگاه و بیماریهای معاونت بهداشت

در تاریخ 96/09/01 جلسه آموزشی نحوه کار با دستگاههای پرتابل HBA1C در محل سالن زکریا ویژه پرسنل آزمایشگاهی و کارشناسان بیماریها شاغل در ستاد و مراکز کاخک، بیمرغ، بیلند و بجستان از ساعت 13 الی 15:30 برگزار گردید.
در این جلسه نماینده محترم شرکت کامیاب طب مداوا، آقای مهندس قلعه وند در مورد دستگاه پرتابل HBA1C و نحوه کار با آن به شکل تئوری و عملی ارائه مطلب داشتند و سپس کار عملی با دستگاههای که در اختیار مراکز قرار گرفته توسط شرکت کنندگان از هر مرکز به عمل آمد.
لازم به ذکر است که با حمایت دفتر مدیریت بیماریها غیر واگیر وزارت همزمان با هفته ملی دیابت در آبان‌ماه سال جاری با خرید و راه اندازی تعداد پنج دستگاه پرتابل HBA1C سه دستگاه در گناباد و دو دستگاه در بجستان) به همراه دو هزار عدد کیت جهت افزایش کیفی و کمی مراقبتهای بیماران دیابتی در مناطق دور دست شهرستانهای گناباد و بجستان و افزایش پوشش آزمایش HBA1C در این بیماران مبلغ 390میلیون ریال هزینه شده است.

Untitled 1 copy copy copy