برگزاری جلسه هم اندیشی هفته سلامت روان در معاونت بهداشت

نظر به فرا رسیدن هفته سلامت روان 24 لغایت 30 مهر ماه با شعار سلامت روان محیط کار جلسه هم اندیشی  با حضور نمایندگان ادارات مربوطه و مسئولین محترم واحد ها روز شنبه مورخه 96/7/15 در محل دفتر معاونت بهداشت برگزار گردید.

روزهای هفته سلامت روان:

دوشنبه 96/7/24 نیروی کار سالم = جامعه سالم

سه شنبه 96/7/25 پیشگیری از تبعیض و استیگما در محیط کار

چهارشنبه 96/7/26 محیط کار دوست دار سلامت روان

پنج شنبه 96/7/27 مدیریت استرس در محیط کار

جمعه 96/7/28 سبک زندگی و سلامت روانی در محیط کار

شنبه 96/7/29 نقش کارفرما در سلامت روان محیط کار

یک شنبه 96/7/30 رویکرد جامعه نگر در سلامت روان محیط کار

1 copy copy