برگزاری جلسات آموزشی مهارت های فرزند پروری 2 تا 12 سال

اولین جلسه آموزشی مهارت های فرزند پروری 2 تا 12 سال مورخ 96/6/5 و 96/6/6 ویژه داوطلبین و سفیران سلامت خانه های بهداشت گیسور، مند و دلوئی در محل سالن اجتماعات برگزار گردید.
در این جلسات خانم ها نجارپور، صاحبی و وفایی، کارشناسان سلامت روان در خصوص اصول فرزند پروری، اصلاح رفتار کودکان، عوامل مرتبط با رفتار، رفتار مثبت و معکوس، مشکلات رفتاری کودکان، محیط خانواده، خطاهای شایع قرزندپروری، جامعه و ارتباط مثبت با کودکان، مطالبی ارائه نمودند، در پایان جلسه نیز به سؤالات مطرح شده در این رابطه پاسخ داده شد.

12334