جلسه آموزشی مهارت های ارتباطی پایه در زندگی زناشویی

جلسه آموزشی با موضوع" مهارت های ارتباطی پایه در زندگی زناشویی"چهارشنبه مورخ 18/05/96 ویژه "زوج های جوان  کمیته امداد امام خمینی(ره) "در محل سالن اجتماعات برگزار گردید.
در این جلسه خانم نجارپور کارشناس سلامت روان پیرامون تعریف و مزایای برقراری ارتباط موثر،اصول و تکنیک های برقراری ارتباط موثر در زوجین، عادت های مرگبار و عادات مراقبت کننده در ارتباط زن و شوهر، مهارت هایی از قبیل: شنونده فعال شدن، بیان احساس، بیان خواسته ها و نیازها در ارتباط با همسر، انتقال پیام های همخوان به یکدیگر، تقسیم قدرت در زوجین، داشتن خلوص، همدلی، تعهد و پذیرش ،فضای شخصی و صمیمیت  در ارتباط زوجین و...... مطالبی ارائه نمودند و در پایان به سوالات مطرح شده اعضا پاسخ داده شد.

IMG 2838   IMG 2833