به دعوت گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای جلسه مشترک کمیته سلامت و امنیت غذایی و پسماند شهرستان گناباد برگزار گردید.

به دعوت گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای جلسه مشترک کمیته سلامت و امنیت غذایی و پسماند شهرستان گناباد در روز دوشنبه 16/05/1396 در محل فرمانداری با دستور کار:
1-    طرح سند ملّی تغذیه،
2-    بررسی وضعیت بهداشتی سرویس ها بهداشتی پارک ها و ورودی شهر
3-     بررسی چگونگی سازماندهی منازل و اماکن مخروبه واقع در بافت مسکونی شهرهای گناباد، کاخک و بیدخت
4-     بررسی وضعیت بهداشتی میدان بار و پنجشنبه بازار
5-     طرح موضوع ضرورت تعیین و معرفی پارک بدون دخانیات در نقاط شهری به استانداری،
6-    طرح موضوع ضرورت تعیین و معرفی روستایی بدون دخانیات به استانداری
7-    تشکیل اولین جلسه کمیته بارداری سالم و فرزند پروری شهرستان
8-    معرفی اعضای کمیته بررسی وضعیت پسماند شهرستان
9-     طرح موضوع برگزاری همایش تخصصی سلامت غذایی در روز ملّی غذا 24 مهر ماه برگزار گردید.
دکتر علی عالمی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباددر کارگروه سلامت و امنیت غذاییعنوان کرد:
وضع پارکهای گناباد از نظر بهداشتی مناسب نیست و اگر قرار است کاری برای اصلاح صورت نگیرد بهتر است درب آنها بسته شود.
کویر پارک که استراحتگاه ورودی گناباد است نیز وضعیت بهداشتی خوبی ندارد و میبایست هر چه سریعتر تکلیف آن مشخص شود.
محوطه میدان بار میوه گناباد و محل پارک خودروها در پنجشنبه بازار خاکی است و گرد و خاک وضعیت نامناسبی به وجود آورده است که نیازمند انجام اقدامات مؤثر است.

1s