راهیابی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نخستین همایش کشوری تجارب برگزیده حوزه بهداشت در شهرستان گرگان

-    راهیابی  معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد   در نخستین همایش کشوری تجارب برگزیده حوزه بهداشت در شهرستان گرگان
-      آقای مهدی رهبری مدیر امور عمومی و اداری معاونت بهداشت در نخستین همایش کشوری تجارت برگزیده حوزه بهداشت شرکت نمود.
-    بنا بر اظهارات ایشان این همایش روزهای 7 ، 8 مرداد ماه در شهرستان گرگان  با حضور مقام  محترم وزارت و مقامات عالی رتبه معاونت بهداشت وزارت  و نمایندگان این حوزه برگزار گردید

این همایش با هدف  انتقال تجارب برگزیده کاربردی حوزه بهداشت و نوآوری در مقوله سلامت برگزار گردیدکه از میان 362 اثر رسیده به دبیرخانه همایش،  21 سخنرانی و 98 پوستر برگزیده و انتخاب گردید  که طرح واگذاری تنخواه به خانه های بهداشت این معاونت  به عنوان  یکی از موارد سخنرانی برتر به دبیرخانه همایش را یافت و  شرح جزئیات این طرح به سمع و نظر شرکت کنندگان رسید.

هدف کلی از اجرای این طرح ساماندهی و کاهش هزینه های منابع انسانی و مالی و زمان می باشد.
نتایج حاصله از اجرای این طرح :

1- صرفه جویی در حامل های انرژی به لحاظ مدیریت منابع
2-صرفه جویی در تردد ها ، مأموریت ها، خرید اقلام غیر ضروری
3- مدیریت منابع توسط بهورز
4-رضایتمندی بهورزان

inde1x

 

inde44x

 

ind111ex

 

431824492 252633