کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی و خشونت خانگی ویژه"مراقبین سلامت " در محل سالن زکریا، برگزار گردید.

کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی و خشونت خانگی مورخه 96/4/27 و 96/4/28 ویژه"مراقبین سلامت " در محل سالن زکریا، برگزار گردید.
در این جلسه خانم نجارپور کارشناس سلامت روان و خانم صاحبی مسئول گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد در خصوص تعریف و شناسایی اختلالات روانی مرتبط با خودکشی، نشانه های خودکشی، شناسایی عوامل خطر و عوامل محافظ، باورهای غلط در مورد خودکشی، راههای پیشگیری، کمک به افرادی که در معرض خودکشی هستند، سوگیری ها، ترس ها و مقاومت های مراجع و درمانگر، ارزیابی خطر خودکشی و .... همچنین در رابطه با خشونت خانگی، انواع و عوامل ایجاد کننده خشونت، کودک آزاری، علل و انواع آن، انواع بدرفتاری با کودک، همسر آزاری، پیامدها و شناسایی موارد همسرآزاری و ارجاع موارد شناسایی شده، مطالبی ارائه گردید.

در پایان جلسه نیز به سؤالات مطرح شده در این رابطه پاسخ داده شد.

IMG 2745