برگزاری کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیرمادر

کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر با حضور حداکثری اعضاء و به منظور همفکری جهت تقویت فعالیت های آموزشی، حمایتی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور اجرای هر چه بهتر سیاست های کشوری برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر در تاریخ دهم اسفند ماه در محل اتاق اجلاس حوزه ریاست دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه عملکرد برنامه شیر مادر دانشگاه در سال جاری، وضعیت شاخص های شیر مادر دانشگاه، مهمترین فعالیت های پیش بینی شده جهت اجرا درسال ۹۶ و پیشنهادات لازم در جهت ارتقاء وضعیت موجود برنامه توسط مهندس علیمردانی مدیر گروه واحد سلامت جمعیت، خانواده و مدارس بیان شد و سپس اعضاء به بیان نقطه نظرات خود در این رابطه پرداختند.

                   701 copy   702 copy