جلسه آموزشی اختلالات روانپزشکی و خودکشی در محل حسینیه خیبری برگزار شد.

جلسه آموزشی اختلالات روانپزشکی و خودکشی مورخ ۹۵/۱۲/۱۰ با حضور داوطلبین سلامت  خیبری در محل حسینیه خیبری برگزار شد.
در این جلسه خانم نجارپور کارشناس سلامت روان ضمن تعریف و شناسایی اختلالات روانی و ارتباط آن با خودکشی در رابطه با نشانه های خودکشی، شناسایی عوامل خطر و عوامل محافظ، باورهای غلط در مورد خودکشی، راههای پیشگیری و کمک به افرادی که در معرض خودکشی هستند، مطالبی ارائه نمودند، در پایان جلسه نیز به سؤالاتی در این رابطه پاسخ داده شد.

                                                                                                 untitled