اجرای برنامه تمرینات کششی در مدارس با همکاری آموزش و پرورش و معاونت بهداشت

زندگی امروزی ایجاب می کند برنامه های مدون برای تحرک و فعالیت بدنی در جامعه به اجرا گذاشته شود چرا که در غیر اینصورت روز به روز جمعیت بیشتری با سرگرمی های فضای مجازی اوقات خالی را سپری کرده و این موضوع (کم تحرکی) تهدیدی  برای سلامت جامعه محسوب میشود.
به همین منظور معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد  واحدهای سلامت جوانان و مدارس و آموزش و ارتقای سلامت با همکاری مراقبین بهداشت و مربیان تربیت بدنی آموزش و پرورش به منظور ارتقای سلامت دانش آموزان  تمرینات کششی در لابلای ساعات درسی دانش آموزان را اجرا خواهند کرد.
برای اجرای این برنامه پوستر تمرینات کششی در مدارس برای روزها و ساعات کاری مختلف به تعداد کلاسهای درس شهرستان های گناباد و بجستان تهیه و تکثیر گردیده است
جلسه آموزشی و توجیهی برای مربیان تربیت بدنی و رابطین بهداشت مدارس در تاریخ ۹۵/۱۲/۱ برگزار شد و پوستر به تعداد مورد نیاز در اختیار آنها قرار گرفت
قرار است پوستر در همه کلاسهای درس مدارس نصب و طبق هماهنگی با معلمین و مدیران  از پانزدهم اسفند سال ۹۵ در بین ساعت درسی، زنگ اول و سوم هر روز به مدت ۳ تا ۵ دقیقه اجرا شود
امید است با اجرای این طرح حدود ۲۰ هزار نفر از نوجوانان مقاطع مختلف تحصیلی مدارس تحت پوشش از نتایج آن بهره مند شوند.